Struktura PPluginChatPresence
Składnia
type
PPluginChatPresence = ^TPluginChatPresence;
TPluginChatPresence = record
  cbSize: Integer;
  UserIdx: Integer;
  JID: PWideChar;
  RealJID: PWideChar;
  Affiliation: PWideChar;
  Role: PWideChar;
  Offline: Boolean;
  Nick: PWideChar;
  Kicked, Banned: Boolean;
  Ver: PWideChar;
  JIDToShow: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
UserIdxID sieci
JIDJabberID na czacie
RealJIDPrawdziwe JabberID
AffiliationGrupa np. moderatorzy, zbanowani itd.
RoleRola
OfflinePołączony z pokojem tak/nie
NickPseudonim
KickedWykopany, zbanowany użytkownik
VerWersja
JIDToShowJID który należy pokazać
Powiązane stałe (tabela nr.2)
AFFILIATION_ADMINadmin Administrator pokoju
AFFILIATION_OUTCASToutcast Zbanowany
AFFILIATION_MEMBERmember Uczestnik
AFFILIATION_OWNERowner Właściciel
AFFILIATION_NONEnone Brak
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x