Struktura PPluginChatPrep
Składnia
type
PPluginChatPrep = ^TPluginChatPrep;
TPluginChatPrep = record
  cbSize: Integer;
  UserIdx: Integer;
  JID: PWideChar;
  Channel: PWideChar;
  CreateNew: Boolean;
  Fast: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
UserIdxID sieci
JIDPełny JID kanału
ChannelNazwa kanału do wyświetlenia użytkownikowi
CreateNewTworzymy nowy kanał na serwerze [tak/nie]
FastSzybkie "OK", z domyślnymi ustawieniami.
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x