Struktura PPluginChatOpen
Składnia
type
PPluginChatOpen = ^TPluginChatOpen;
TPluginChatOpen = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  UserIdx: Integer;
  Channel: PWideChar;
  Nick: PWideChar;
  NewWindow: Boolean;
  IsNewMsg: Boolean;
  Priority: Boolean;
  OriginJID: PWideChar;
  ImageIndex: Integer;
  AutoAccept: Boolean;
  ChatMode: Byte;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabberID
UserIdxID sieci
ChannelNazwa kanału
NickPseudonim
NewWindowNowe okno tak/nie
IsNewMsgJest dostępna nowa wiadomość tak/nie
PriorityOtwórz priorytetowo
OriginJIDPrawdziwy JID
ImageIndexIndex ikony
AutoAcceptAutomatycznie akceptuj zaproszenie do czat-u
ChatModeTryb czatu
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CHATMODE_NORMAL0 Tryb czatu normalny (z podziałem na grupy)
CHATMODE_SIMPLE1 Tryb czatu bez podziału na grupy
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x