Struktura PPluginAgent
Składnia
type
PPluginAgent = ^TPluginAgent;
TPluginAgent = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  Name: PWideChar;
  Prompt: PWideChar;
  Transport: Boolean;
  Search: Boolean;
  Groupchat: Boolean;
  Agents: Boolean;
  Service: PWideChar;
  CanRegister: Boolean;
  Description: PWideChar;
  RequiredID: Boolean;
  IconIndex: Integer;
  PluginAccountName: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabberID
NameNazwa funkcjonalności serwera Jabberowego (agent)
PromptEtykieta przy rejestracji
TransportAgent to transport tak/nie
SearchAgent to wyszukiwarka kontaktów tak/nie
GroupchatAgent to czaty (MUC)
AgentsPosiada agentów tak/nie
ServiceNazwa serwisu
CanRegisterMożna się rejestrować tak/nie
DescriptionOpis
RequiredIDWymaga ID
IconIndexIndex ikony skojarzonej z agentem
PluginAccountNameNazwa konta np. Sieć GG
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x