Struktura PPluginAddUser
Składnia
type
PPluginAddUser = ^TPluginAddUser;
TPluginAddUser = record
  cbSize: Integer;
  UID: PWideChar;
  Server: PWideChar;
  Nick: PWideChar;
  Group: PWideChar;
  Reason: PWideChar;
  Service: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
UIDUID/JID kontaktu
ServerSerwer
NickPseudonim
GroupGrupy
ReasonPowód dodania
ServiceSerwis z którego korzysta użytkownik w celu dodania kontaktu
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x