Struktura PPluginActionEdit
Składnia
type
PPluginActionEdit = ^TPluginActionEdit;
TPluginActionEdit = record
  cbSize: Integer;
  pszName: PWideChar;
  Caption: PWideChar;
  Hint: PWideChar;
  Enabled: Boolean;
  Visible: Boolean;
  IconIndex: Integer;
  Checked: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
pszNameNazwa akcji
CaptionEtykieta
HintHint, pomoc.
EnabledAkcja aktywna tak/nie
VisibleAkcja widoczna tak/nie
IconIndexIndex ikony
CheckedZaznaczenie tak/nie
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x