Struktura PPluginAccountInfo
Składnia
type
PPluginAccountInfo = ^TPluginAccountInfo;
TPluginAccountInfo = record
  cbSize: Integer;
  Name: PWideChar; 
  JID: PWideChar;
  Status: PWideChar;
  ShowType: Integer;
  IconIndex: Integer; 
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
NameNazwa konta
JIDJabberID
StatusStatus tekstowy
ShowTypeStatus
IconIndexAktualny index ikony stanu
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x