Struktura PPluginAccountEvents
Składnia
type
PPluginAccountEvents = ^TPluginAccountEvents;
TPluginAccountEvents = record
  cbSize: Integer;
  DisplayName: PWideChar;
  IconIndex: Integer;
  EventNew: Boolean;
  EventEdit: Boolean;
  EventDelete: Boolean;
  EventPassChange: Boolean;
  EventDefault: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
DisplayNameNazwa konta
IconIndexIndex ikony
EventNewMożna tworzyć nowe konta tak/nie
EventEditMożna edytować konto tak/nie
EventDeleteMożna usuwać konto tak/nie
EventPassChangeMożna zmieniać hasło tak/nie
EventDefaultDomyślny event np. uruchomienie ustawień konta tak/nie
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x