Struktura PAQQService
Składnia
type
PAQQService = ^TAQQService;
  TAQQService = function(wParam: Windows.WPARAM; lParam: Windows.LPARAM): NativeInt; stdcall;
Członkowie
TAQQServiceFunkcja serwisowa
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x