Struktura PAQQHook
Składnia
type
PAQQHook = ^TAQQHook;
  TAQQHook = function(wParam: Windows.WPARAM; lParam: Windows.LPARAM): NativeInt; stdcall;
Członkowie
TAQQHookUchwyt do notyfikacji
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x