Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Skróty klawiaturowe i dodatkowe akcje AQQ
W tym artykule znajdziesz listę skrótów klawiaturowych oraz dodatkowych akcji dostępnych w AQQ.
Skróty klawiaturowe
Skróty klawiaturowa mogą znacznie przyśpieszyć Twoją pracę z AQQ. Dzięki nim szybciej dostaniesz się do różnych miejsc oraz funkcji.
Okno główne
Pokaż/ukryj okno główne AQQ - Ctrl+Shift+F1
Pokaż treść aktywnego logu - Ctrl+Shift+F2
Wyłącz AQQ - Ctrl+Shift+F12
Zabezpiecz AQQ - Ctrl+Shift+L
Zmień nazwę zaznaczonego kontaktu - F2
Odśwież listę kontaktów - F5
Usunięcie zaznaczonego kontaktu - Delete
Wyszukiwanie kontaktów - Ctrl+F
Odznacz kontakt - Ctrl+D
Napisz SMS do kontaktu - Ctrl+podwójne kliknięcie kontaktu lub Prawy Alt+podwójne kliknięcie kontaktu
Otwórz wizytówkę kontaktu - Lewy Alt+podwójne kliknięcie kontaktu
Okno rozmowy
Przejdź na następną zakładkę - Ctrl+Tab
Przejdź na poprzednią zakładkę - Ctrl+Shift+Tab
Zamknij aktywną zakładkę - Ctrl+W lub Escape
Tryb kopiowania - Ctrl+U
Tryb cytowania poprzednich wiadomości - Strzałka w górę (w aktywnym polu pisania wiadomości)
Cytowanie wiadomości bez nagłówka - Shift+Enter (w trybie cytowania poprzednich wiadomości)
Otwórz wizytówkę kontaktu - Ctrl+I
Otwórz archiwum rozmów z kontaktem - Ctrl+H
Otwórz Centrum Akcji - Ctrl+T lub Strzałka w dół (w aktywnym polu pisania wiadomości)
Minimalizuj okno - Shift+Escape
Zaznacz wszystko - Ctrl+A
Wyłącz listę uzupełniania emotikon - Escape
Przejdź do nowej linii przy pisaniu wiadomości - Ctrl+Enter lub Shift+Enter
Pozostałe
Otwórz okno Pomoc - F1
Zamknij okno - Escape
Uzupełnij nick uczestnika czatu (po wpisaniu pierwszej litery) - Tab
Usuń zaznaczoną rozmowę z archiwum wiadomości - Delete
Urucho ostatni log z logowania zdarzeń AQQ - Ctrl+Shift+F2
Dodatkowe akcje
Minimalizacja okna rozmowy przy tworzeniu wycinka:
Wybierz opcję "Wyślij wycinek" trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
Zablokowanie możliwości uruchomienia komunikatora więcej niż jeden na raz:
Dodaj parametr /focus we właściwościach skrótu do AQQ.
Wysyłanie wiadomości SMS, bez zapisywania jej w archiwum:
Wpisz znak gwiazdki * przed numerem telefonu odbiorcy.
Wczytanie ostatnio przeprowadzonej rozmowy z kontaktem:
Kliknij prawym przyciskiem myszy w pustym obszarze wiadomości w oknie rozmowy i wybierz z menu opcję "Wczytaj ostatnią rozmowę".
Szybkie otwarcie "mojej wizytówki":
Kliknij podwójnie nagłówek konta w oknie głównym.
Tworzenie wersji przenośnej AQQ na dysku niedostępnym na liście:
Wybierz opcję "Wersja przenośna AQQ (synchronizacja)" z menu "Program" >> "Zaawansowane" trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
Pokaż okno logowania mimo zaznaczonej opcji "Włącz autologowanie":
Uruchom AQQ trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
Zmiana położenia widżetu Centrum Powiadomień:
Przeciągnij widżet w dowolne miejsce pulpitu trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
Uruchomienie AQQ wraz z kreatorem początkowym:
Dodaj parametr -creator we właściwościach skrótu do AQQ.
Uruchomienie AQQ z włączonym logowaniem zdarzeń w trybie mini (jeśli rozmiar pliku z logiem jest większy niż 25 KB, to jest on nadpisywany):
Dodaj parametr -minilog we właściwościach skrótu do AQQ.
Uruchomienie AQQ z włączonym cichym logowaniem zdarzeń:
Dodaj parametr -slog we właściwościach skrótu do AQQ.
Uruchomienie AQQ z włączonym cichym logowaniem zdarzeń w trybie mini (jeśli rozmiar pliku z logiem jest większy niż 20kB, to jest on nadpisywany):
Dodaj parametr -sminilog we właściwościach skrótu do AQQ.
Uruchamianie dowolnej akcji (lista poniżej) w AQQ:
Dodaj parametr /runaction:nazwa_akcji we właściwościach skrótu do AQQ.

Skrypty JavaScript
js:przykladowy-div Uruchomienie funkcji JavaScript przypisanej do diva o ID przykladowy-div.
Div ten musi znajdować się pomiędzy tagami < w pliku Body.htm znajdującym się w folderze Contacts.
Status i opis
aOnline Ustawia status konta głównego na Połączony.
aChat Ustawia status konta głównego na Wolny.
aAway Ustawia status konta głównego na Oddalony.
aXA Ustawia status konta głównego na Nieobecny.
aDND Ustawia status konta głównego na Nie przeszkadzać.
aInvisible Ustawia status konta głównego na Niewidoczny.
aOffline Ustawia status konta głównego na Rozłączony.
aMacroOnline Ustawia status wszystkich kont na Połączony.
aMacroChat Ustawia status wszystkich kont na Wolny.
aMacroAway Ustawia status wszystkich kont na Oddalony.
aMacroXA Ustawia status wszystkich kont na Nieobecny.
aMacroDND Ustawia status wszystkich kont na Nie przeszkadzać.
aMacroInvisible Ustawia status wszystkich kont na Niewidoczny.
aMacroOffline Ustawia status wszystkich kont na Rozłączony.
aNote Otwiera okno zmiany opisu.
Zaznaczony kontakt
aAvatarDelete Usuwa awatar zaznaczonego kontaktu.
aAvatarOpen Otwiera okno wyboru awatara dla zaznaczonego kontaktu.
aBan Blokuje zaznaczony kontakt.
aCopyUID Kopiuje JID/UID zaznaczonego kontaktu.
aCopyStatus Kopiuje opis zaznaczonego kontaktu.
aDelete Usuwa zaznaczony kontakt.
aDeSelect Odznacza zaznaczony kontakt.
aMessage Otwiera okno rozmowy z zaznaczonym kontaktem.
aHistoryFor Otwiera Archiwum rozmów z zaznaczonym kontaktem.
aSendFile Otwiera okno wyboru pliku do wysłania do zaznaczonego kontaktu.
aSendSMS Wysyłanie wiadomości SMS do zaznaczonego kontaktu.
aSoftVersion Sprawdzanie wersji oprogramowania zaznaczonego kontaktu.
aVCard Otwiera wizytówkę zaznaczonego kontaktu.
aVoiceCall Rozmowa głosowa z zaznaczonym kontaktem.
Otwieranie okien
aAbout Otwiera okno "O programie".
aAddons Otwiera okno "Dodatki dla AQQ".
aBlockList Otwiera okno z listą zablokowanych kontaktów.
aCheckForUpdates Otwiera okno aktualizatora AQQ.
aConsole Otwiera okno konsoli XML.
aFastFind Otwiera okno wyszukiwania kontaktów.
aHistory Otwiera Archiwum wiadomości.
aImport Otwiera okno importu i eksportu kontaktów.
aMessageToGroup Otwiera okno wysyłania wiadomości do grupy.
aPluginsSettings Otwiera okno ustawień wtyczek.
aSettings Otwiera okno ustawień AQQ.
aTransfers Otwiera okno transferów plików.
aTutorial Otwiera okno pomocy.
aOpenURL Otwiera domyślną przeglądarkę.
aWapGadgets Otwiera okno "Gadżety na telefon".
Zakładki w oknie głównym
aBack Cofa na listę kontaktów.
aJabber Przenosi na listę kontaktów.
aMultiChat Przenosi na zakładkę czatów.
aNews Przenosi do Centrum powiadomień.
aSMS Przenosi na zakładkę SMS.
aWapSter Otwiera okno "Gadżety na telefon".
Pozostałe akcje
aCloseFastFind Zamyka wyszukiwarkę kontaktów.
aExit Wyłącza AQQ.
aForum Otwiera forum komunikatora.
aHomePage Otwiera stronę główną AQQ.
aLogout Wylogowuje użytkownika.
aRefresh Odświeża listę kontaktów.
aRollGroups Zwija lub rozwija grupy.
aSecure Zabezpiecza AQQ.
aSMSDelete Usuwa historię wiadomości SMS.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 26 luty 2013. Ostatnia aktualizacja: 23 sierpień 2013.