Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Wyświetlanie
Domyślnie AQQ zawiera już w sobie dwie paczki emotikon i wyświetla je na liście kontaktów, w oknie rozmowy oraz w Centrum Powiadomień. Nie każdy jednak sobie tego życzy. Jeśli chcesz wyłączyć pokazywanie emotikon w poszczególnych miejscach lub wszędzie, przejdź do menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Wygląd" >> "Emotikony" i pozostaw zaznaczone checkbox'y tylko w tych miejscach, gdzie chcesz widzieć emotikony.

Jeśli chcesz, aby emotikony nie pojawiały się wewnątrz wyrazów, to zaznacz opcję "Restrykcyjnie (bez emotek wewnątrz wyrażeń)". Po jej zaznaczeniu, aby emotikona się pojawiła, musi być oddzielona spacją lub znajdować się na końcu wiadomości.
Sortowanie
Sortowanie paczek emotikon pozwala określić ich priorytet. Jeśli posiadasz zainstalowane dwie paczki i obie posiadają emotikonę dla danego kodu to zostanie wyświetlona ta z paczki wyżej. Możesz także dezaktywować poszczególne paczki.
Autouzupełnianie emotikon
Opcja autouzupełniania emotikony pozwala na wyświetlenie okienka z listą emotikon w niektórych polach tekstowych, np. w oknie rozmowy. Po wpisaniu znaku < będzie można wybrać z listy konkretną emotikonę.

Autouzupełnianie włączone jest domyślnie, jeśli jednak chcesz je wyłączyć, to przejdź do menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Wygląd" >> "Emotikony" i odznacz opcję "Autouzupełnianie emotikon w niektórych polach tekstowych (np. okno rozmowy)".
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 28 wrzesień 2012.