Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Transfer obrazków
Obrazki, podobnie jak pliki można wysyłać metodą Drag&Drop. Jednak ich obsługa została znacznie rozbudowana. Kiedy korzystamy z Drag&Drop otworzy się okienko z podglądem wysyłanego obrazka, informacjami o nim oraz formą doręczenia. Obrazek możesz wysłać jako obrazek widoczny w oknie rozmowy, jako plik, jako link do serwisu Imgur.com lub jako link do dysku Dropbox.

W menu "Wyślij obrazek" w oknie rozmowy poza standardową opcją wskazania pliku na dysku znajdziesz również inne ciekawe opcje.
Wyślij obrazek jako URL
Dzięki tej opcji możliwe jest wysłanie obrazka na serwer i przekazanie odbiorcy bezpośredniego linka. Jest to szczególnie użyteczne np. przy wysyłce obrazków do osób niedostępnych.
Wyślij przez Dropbox
Opcja ta pozwala na wysyłkę obrazka jako link do dysku internetowego Dropbox. Rozmówca, podobnie jak przy użyciu opcji wysyłki jako URL, dostanie odnośnik do wysyłanego obrazka z tą różnicą, że obrazek trafi na Twoje prywatne konto Dropbox.

Jeśli nie została wcześniej przeprowadzona autoryzacja konta Dropbox w AQQ, to przy pierwszej próbie wysyłki obrazka tym sposobem zostanie wyświetlone okno autoryzacyjne Dropbox.
Wyślij wycinek
Jest to najbardziej rozbudowana opcja wysyłania obrazków. Pozwala ona wskazać fragment pulpitu, który ma zostać wysłany oraz przeprowadzić jego edycje. Po kliknięciu tej opcji pojawi się na ekranie wskaźnik, którym należy zaznaczyć obszar do wysłania.

Jeśli podczas wybierania tej opcji naciśniesz i przytrzymasz klawisz Ctrl, to okno rozmowy zostanie zminimalizowane, zanim nastąpi etap zaznaczania obszaru. Pozwala to w łatwy sposób wysłać fragment tego, co znajduje się pod oknem rozmowy bez konieczności jego przesuwania.

Wskazany fragment ekranu pojawi się w okienku edycji, w którym możesz go zmodyfikować. Domyślnym narzędziem jest "Pędzel" , którym możesz rysować dowolną linię. Naciskając przycisk "Kolor" możesz zmienić kolor kreski, natomiast przesuwając suwak dostępny w kategorii "Rozmiar" możesz zwiększyć lub zmniejszyć grubość kreski. Aktualny wygląd kreski jest widoczny pod suwakiem grubości.

Przyciski dostępne w kategorii "Autokształty" pozawalają skorzystać z gotowych kształtów. Dostępne są: "O" , "Prostokąt" , "Linia" i "Strzałka" . Jeśli zaznaczysz opcję "Wypełnienie", to rysowane kształty będą wypełnione w środku takim samym kolorem jak kontur. Grubość kreski ma również wpływ na autokształty.

Jeśli chcesz narysować linię prostą albo owal lub prostokąt z zachowaniem proporcji, to podczas rysowania danego autokształtu naciśnij klawisz Ctrl.
Do edytowanego obrazka możesz również dodać tekst o domyślnych ustawieniach naciskając przycisk "Tekst" lub też go sformatować wedle własnych potrzeb. Poza wybraniem kroju z listy dostępnych do użycia czcionek (lista ta zawiera ich podglądy, co może okazać się pomocne przy dobraniu odpowiedniej czcionki), rozmiaru oraz koloru czcionki, możesz także skorzystać z następujących opcji: "Pogrubienie" , "Kursywa" , "Podkreślenie" . Pamiętaj, aby rodzaj formatowania określić przed dodaniem tekstu do obrazka, ponieważ potem będzie to niemożliwe. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji kliknij LPM na obrazku w miejscu, w którym chcesz dodać tekst. Pokaże się okienko, w którym musisz wpisać tekst, a następnie naciśnij przycisk "OK".

Każdą wprowadzoną zmianę możesz cofnąć naciskając przycisk "Cofnij" . Możesz także w razie potrzeby zmienić wymiary obszaru roboczego, czyli miejsca, w którym używasz narzędzia edycji. Możesz odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć wymiary obrazka. Aby to zrobić naciśnij przycisk "Obszar" , a następnie pociągnij LPM za odpowiedni punkt znajdujący się na jednym z boków obrazka. Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany wybierz dowolne, inne narzędzie.

Na dole okna znajdziesz suwak, dzięki któremu możesz ustawić kompresję obrazka w celu zmniejszenia jego rozmiaru. Naciskając przycisk z ikoną znajdujący się po prawej stronie suwaka możesz zobaczyć aktualny podgląd edytowanego obrazka po kompresji. Po prawej stronie suwaka możesz zobaczyć jaki rozmiar ma skompresowany plik.

Kompresja ustawiona w "Kreatorze wycinka" wpływa na wszystkie wysyłane obrazki - także te wysyłane innymi metodami.
Format
AQQ domyślnie wysyła obrazki w formacie JPG, jednak możliwa jest wysyłka w formacie PNG. Może to okazać się przydatne osobom, którym zależy na jakości wysyłanych obrazków. Wystarczy w oknie wycinka w prawym dolnym rogu wybrać format PNG. Dodatkowo możesz również wysyłać obrazki w formacie PNG Quant. Format ten charakteryzuje się mniejszym rozmiarem końcowym obrazka niż format PNG zachowując tą samą jakoś. Aby uzyskać obsługę obrazków w formacie PNG Quant, należy pobrać na dysk plik pngquant.exe, a następnie otworzyć katalog instalacyjny AQQ, przejść do folderu System\Shared\Utils i wkleić tutaj pobrany wcześniej plik. Jeśli system poprosi o uprawnienia administratora, należy zezwolić na modyfikację tego folderu. Po restarcie komunikatora w oknie edycji wycinka pojawi się dodatkowa opcja wyboru formatu pliku.
Narzędzie "Wycinanie"
Zamiast używać edytora wycinka możesz użyć wbudowanego w Windows narzędzia "Wycinanie". Jest ono dostępne w Windows Vista, 7 oraz 8. Aby uaktywnić tę możliwość przejdź do menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Podstawowe ustawienia" >> "Konfiguruj funkcje okna rozmowy" i zaznacz opcję "Korzystaj z narzędzia "Wycinanie" dostępnego w Windows Vista/7/8".

Po wybraniu opcji "Wyślij wycinek" zostanie otworzone nowe okno wycinania fragmentu ekranu. Wycięty fragment będzie dostępny do wysłania w menu wysyłania obrazka, ponieważ wycinek od razu trafia do systemowego schowka. Możesz także dany wycinek w łatwy sposób zapisać na dysku.

W przeciwieństwie do edytora wycinka narzędzie to radzi sobie gdy posiadasz więcej niż jeden monitor. Wysyłając wycinki przed edytor możesz wysłać jedynie fragment tego ekranu, na którym znajduje się okno rozmowy. Zatem jeśli okno rozmowy będzie znajdowało się na pierwszym monitorze to wysłanie fragmentu drugiego monitora nie będzie możliwe chyba, że użyjesz narzędzia "Wycinanie". Jeśli posiadasz więcej niż jeden monitor i często wysyłasz wycinki, to zalecamy skorzystanie z tej opcji.
Wyślij okno
Za pomocą tej opcji możemy wysłać screen dowolnego pojedynczego otwartego okna.
Wyślij pulpit
Opcja bardzo prosta w działaniu - wysyła aktualny obraz pulpitu. Zanim obrazek zostanie wysłany, to zobaczysz komunikat z prośbą o potwierdzenie wysyłki - kliknij "Tak".

Jeśli podczas wybierania tej opcji naciśniesz i przytrzymasz klawisz Ctrl, to okno rozmowy zostanie zminimalizowane, zanim obraz pulpitu zostanie wysłany.
Wyślij schowek
Opcja ta pozwala na wysłanie tego co aktualnie znajduje się w schowku. Gdy skopiujemy jakiś obrazek np. ze strony internetowej, to będzie on od razu dostępny w tym miejscu.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 15 kwiecień 2014.