Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Czaty
Czaty w sieci Jabber są rozwinięciem znanych z innych komunikatorów konferencji. Różnica polega na tym, że w pokoju czatowym mogą przebywać osoby nie mające się w kontaktach. Aby przejść do listy pokoi czatowych kliknij w oknie głównym zakładkę "Czaty", a następnie wybierz konto, które chcesz przeszukiwać. Po wybraniu konta zobaczysz listę dostępnych pokoi czatowych na danym serwerze.
Lista pokoi czatowych
Lista pokoi czatowych oprócz standardowej ikony pokoju i jego nazwy zawiera również po prawej stronie aktualną ilość osób znajdujących się w danym pokoju. Oprócz tego zostało to przedstawione również wizualnie za pomocą dwóch ikon - ikona oznacza, że w pokoju znajdują się jakieś osoby, natomiast ikona oznacza, że w pokoju aktualnie nie ma nikogo i jest on pusty. Puste pokoje znajdują się zawsze na dole listy.

Nie sposób jest zapanować nad nazwami pokoi jakie tworzą użytkownicy, a większość z nich chce, aby ich pokój był jak najwyżej na liście, która jest sortowana alfabetycznie. Część użytkowników aby umieścić pokój na górze listy stosuje różne znaki specjalne takie jak kropki, czy myślniki. Aby jakoś problem ten załagodzić domyślnie włączona jest opcja "Normalizuj nazwy". Dzięki niej z nazw pokoi są usuwane różne znaki specjalne, co znacznie wpływa na czytelność listy. Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję, to naciśnij przycisk z ikoną i po prostu odznacz tę opcję.
Filtrowanie pokoi
W menu znajdującym się pod przyciskiem z ikoną dostępna jest również opcja "Filtr pokoi czatowych". Po jej rozwinięciu możesz określić, jakie pokoje chcesz aktualnie widzieć na liście. Możesz także określić w tym miejscu czy chcesz widzieć puste pokoje, czyli takie, w których aktualnie nie ma żadnych użytkowników.
Pokoje tymczasowe
Każdy założony przez Ciebie lub kogokolwiek innego pokój rozmów będzie miał status pokoju tymczasowego, co oznacza, że zniknie on z listy pokoi w momencie, gdy wszyscy użytkownicy go opuszczą. Pokoje te na liście pokoi mają ikonę . Pokoje tymczasowo mogą zostać przekształcone w pokoje stałe.
Pokoje stałe
Pokoje stałe w przeciwieństwie do pokoi tymczasowych nie znikają z serwera, chyba że zostaną z niego usunięte na żądanie. Oznacza to, że taki pokój będzie wciąż dostępny na liście pokoi nawet wtedy, gdy nikogo aktualnie w nim nie będzie. Pokoje te na liście pokoi mają ikonę . Po jej kliknięciu zmieni się ona na ikonę , a dany pokój zostanie przeniesiony na górę listy. Na tym właśnie polega dodawanie pokoi do ulubionych.

Do ulubionych można dodawać jedynie pokoje stałe.
Aby utworzyć pokój stały należy skontatkować się z administratorem danego serwera.
Dołączanie do pokoju
Jeśli chcesz wejść do jakiegoś pokoju, to kliknij na jego nazwę dwa razy LPM lub zaznacz go, a następnie naciśnij przycisk "Dołącz".

W nowym oknie musisz podać pseudonim jakiego chcesz używać oraz ewentualnie hasło do pokoju, jeśli jego właściciel je utworzył.

Możesz zarezerwować dany pseudonim i przypisać go na stałe do swojego konta. Aby to zrobić przejdź do menu "Program" >> "Zaawansowane" > "Przeglądarka usług" > konto Jabber, do którego chcesz przypisać pseudonim. Następnie odszukaj na liście pozycję "Pokoje rozmów", kliknij na nią PPM i wybierz opcję "Rejestruj". W nowym oknie wpisz pseudonim, który chcesz zarezerwować. Jeśli wpisany przez Ciebie pseudonim nie został jeszcze zarezerwowany, to zobaczysz okno informujące o powodzeniu operacji. W przeciwnym wypadku zobaczysz komunika informujący, że dany pseudonim już istnieje. W takim wypadku należy podać inny.
Niektóre pokoje wymagają wpisania kodu captcha. Jest to zabezpieczenie przeciwko botom. Jeśli zobaczysz okienko z prośbą przepisania kodu z obrazka, to po prostu to zrób, a odblokujesz dostęp do pokoju.
Dołączanie do pokoi na innych serwerach
AQQ umożliwia dołączanie do pokoi czatowych znajdujących się na innych serwerach niż Twoje konto. Oznacza to, że np. posiadając konto na serwerze jid.pl możesz dołączać do pokoi czatowych na serwerze jabster.pl. Opcja ta dostępna jest na zakładce czatów w menu, które otworzy się po kliknięciu na przycisk z ikoną pod nazwą "Edycja serwerów czatowych".

Po kliknięciu na przycisk "Dodaj" zobaczysz na liście przykładową pozycję, którą możesz edytować. W pole "Nazwa wyświetlana" wpisz nazwę dla danego serwera, którą chcesz zobaczyć na liście rozwijanej. W pole "Serwer (host)" wpisz nazwę domeny serwera (np. "jabster.pl"). Możesz także określić konkretne konto dla danego serwera, z którego będziesz się łączyć.

W ten sposób dodane serwery będą dostępne do wyboru z rozwijanej listy na zakładce czatów obok pokoi z macierzystych serwerów na jakich posiadasz konta.
Tworzenie pokoju
Aby utworzyć nowy pokój rozmów przejdź do zakładki czatów w oknie głównym, a następnie naciśnij przycisk "Utwórz".

Pierwsze pole to identyfikator pokoju, który jest uzupełniany automatycznie domyślną nazwą, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją zmienić. Pamiętaj jednak, że identyfikator to nie to samo co nazwa pokoju. Drugie pole to Twój pseudonim, który również możesz dowolnie zmienić (chyba, że został zarezerwowany). Trzecie pole określa serwer, na którym zostanie utworzony pokój - odradzamy dokonywanie zmian w tym polu.
Ustawienia pokoju
Domyślnie po naciśnięciu przycisku "OK" i utworzeniu nowego pokoju zastaną otwarte jego ustawienia.

Pierwsza zakładka to podstawowe ustawienia pokoju, czyli:

"Tytuł pokoju" - w tym polu wpisz nazwę swojego pokoju. Będzie ona widoczna na liście pokoi czatowych.
"Opis pokoju" - miejsce na krótki opis Twojego pokoju.
"Pozwól wyszukiwać pokój" - określa, czy Twój pokój będzie widoczny na liście pokoi czatowych, czy też nie. Jeśli odznaczysz tę opcję, to zobaczysz obok nazwy swojego pokoju dopisek informujący o tym, że pokój jest prywatny.
"Upublicznij listę uczestników" - po odznaczeniu tej opcji ilość osób widniejąca przy nazwie Twojego pokoju na liście będzie równa zero i pokój będzie widoczny jako pokój pusty.
"Pokój zabezpieczony hasłem" - tutaj możesz ustawić hasło do swojego pokoju, dzięki czemu ograniczysz osoby, które będą mogły wejść do Twojego pokoju jedynie do tych, którym podasz hasło.
"Maksymalna liczba uczestników" - określa, ile maksymalnie osób może przebywać w Twoim pokoju.
"Prawdziwe Jabber ID widoczne dla" - określa, czy JID’y uczestników będą widoczne dla wszystkich, czy tylko dla moderatorów. Pozostawienie domyślnego ustawienia tej opcji pozwoli ochronić prywatność użytkowników.
"Pokój tylko dla uczestników" - zaznaczenie tej opcji sprawi, że do pokoju będą mogły wejść jedynie osoby ustawione w powiązaniach.
"Pokój moderowany" - ta opcja odbiera gościom pokoju możliwość pisania.
"Domyślnie użytkownicy jako uczestnicy" - jeśli odznaczysz tę opcję, to nowi użytkownicy będą funkcjonować w pokoju jako goście, przez co nie będą mogli pisać (tylko w pokoju moderowanym).
"Pozwól użytkownikom zmieniać temat" - określa, kto może zmienić temat w pokoju. Domyślnie może to zrobić każdy, jednak możesz ograniczyć tę opcję tylko dla moderacji pokoju.
"Pozwól użytkownikom wysyłać prywatne wiadomości" - po odznaczeniu tej opcji z menu dostępnego pod PPM na danym uczestniku rozmowy zniknie opcja "Wiadomość".
"Pozwól użytkownikom pobierać informacje o innych użytkownikach" - po odznaczeniu tej opcji z menu dostępnego pod PPM na danym uczestniku rozmowy zniknie opcja "Wizytówka".
"Pozwól użytkownikom wysyłać zaproszenia" - określa, czy użytkownicy będą mogli zapraszać inne osoby do Twojego pokoju (obecnie nie wspierane).
"Pozwól użytkownikom na wysyłanie statusów opisowych" - określa, czy użytkownicy mogą wysyłać swoje statusy opisowe (obecnie nie wspierane).
"Pozwól uczestnikom na zmianę nicka" - po odznaczeniu tej opcji użytkownicy w Twoim pokoju nie będą mogli zmienić swojego pseudonimu (będą mieli cały czas taki, jaki ustawili podczas wchodzenia do pokoju).
"Pokój zabezpieczony captchą" - włączenie tej opcji sprawi, że podczas wchodzenia do pokoju będzie trzeba przepisać kod z obrazka. Zabezpieczenie kodem captcha nie będzie dotyczyło osób będących administratorami, członkami bądź właścicielem Twojego pokoju.

Druga zakładka określa natomiast powiązania obowiązujące w Twoim pokoju. Znajdują się tam cztery grupy:

Administratorzy - osoby z tej grupy będą miały identyczne uprawnienia jak właściciel, z tą różnicą, że nie będą mogły przejąć kontroli nad Twoim pokojem, natomiast mogą się okazać przydatne w pilnowaniu porządku w pokoju, czy też pomocy.
Bany - osoby z tej grupy nie będą miały możliwości wejścia do Twojego pokoju.
Członkowie - tylko osoby z tej grupy będą mogły wejść do Twojego pokoju, jeśli zaznaczysz w ustawieniach pokoju opcję "Pokój tylko dla uczestników".
Właściciel - do tej grupy powinna należeć jedynie jedna osoba - Ty. Ewentualnie możesz przypisać do tej grupy osoby, którym bardzo ufasz. Zabezpieczysz w ten sposób swój pokój przed przejęciem go przez nieodpowiednią osobę.
Aby dodać kogoś do jakiejś grupy zaznacz ją, a następnie naciśnij przycisk "Dodaj". Analogicznie możesz usuwać pojedynczych użytkowników z grup naciskając przycisk "Usuń".
Usuniecie pokoju
Jeśli chcesz usunąć z serwera swój pokój, to wejdź do ustawień pokoju (ikona na pasku narzędziowym) i naciśnij przycisk "Zniszcz pokój". Po potwierdzeniu tej operacji pokój przestanie istnieć i nie będzie można go odzyskać. Możesz usunąć pokój z serwera niezależnie od tego, czy funkcjonuje on jako pokój tymczasowy, czy też stały.
Okno czatu
Okno czatu przypomina zwykłe okno rozmowy, jednak poza wiadomościami po prawej stronie okna widnieje lista osób znajdujących się aktualnie w pokoju.

Lista ta podzielona jest na trzy grupy. Przynależność konkretnych użytkowników do grup określa ich uprawnienia. Właściciel i administratorzy pokoju należą do grupy moderatorów, natomiast pozostali do grupy uczestników.
Zarządzanie użytkownikami
Moderatorzy mogą zarządzać rolami poszczególnych uczestników czatu. Moderator może przenieść uczestnika do gości lub też uczynić go moderatorem, którym będzie do momentu opuszczenia pokoju. Mogą oni także wyrzucić konkretnego użytkownika z pokoju. Wszystkie opcje dostępne są po kliknięciu PPM na konkretnej osobie. Uczestnicy będą mogli skorzystać jedynie z opcji "Wiadomość" oraz "Wizytówka", jeżeli w ustawieniach pokoju jest to dozwolone.

Wyrzucenie, jak i zbanowanie jednej z osób jest widoczne dla wszystkich użytkowników. Moderator może kogoś wyrzucić lub zbanować podając powód lub nie robiąc tego - służą do tego odpowiednie opcje w menu kontekstowym danego uczestnika. Osoba wyrzucona będzie mogła wrócić do danego pokoju, natomiast osoba, która otrzyma bana już nie.
Zmiana pseudonimu
Pseudonim ustawiony przez Ciebie podczas wchodzenia do pokoju możesz łatwo zmienić, o ile w ustawieniach pokoju jest to dozwolone. Aby to zrobić, naciśnij przycisk z ikoną na pasku narzędziowym i wybierz opcję "Zmień pseudonim". Następnie w okienku wpisz nowy pseudonim i zatwierdź naciskając "OK".
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 26 czerwiec 2013. Ostatnia aktualizacja: 15 kwiecień 2014.