Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Google TTS
Google TTS czyli Google Text-To-Speech, to system przetwarzania tekstu na mowę. Dzięki temu wiadomości wysyłane do Ciebie przez Twoich znajomych mogą być odczytywane.

Funkcja ta jest realizowana po stronie serwera, zatem połączenie z Internetem jest niezbędne, aby funkcja mogła działać prawidłowo. Jeśli Twoje połączenie jest zbyt wolne, to mogą wystąpić drobne problemy z odczytywaniem tekstu.

Google dla języka polskiego oferuje jedynie głos żeński. Nie można także w jakikolwiek sposób wpływać na tempo wypowiedzi. Można jednak kontrolować to, co ma być czytane. Dzięki temu TTS nie będzie odczytywał zbędnych wyrażeń takich jak np. emotikony, czy też linki. Istnieją również ograniczenia co do ilości znaków w jednej wiadomości - te przekraczające 1000 znaków nie będą czytane.
Automatyczne odczytywanie wiadomości
W oknie rozmowy, na pasku narzędziowym znajduję się dodatkowa ikona . Po jej naciśnięciu zobaczysz menu zarządzania funkcją TTS. W tym menu możesz aktywować działanie tej funkcji tylko dla jednej, aktualnie aktywnej zakładki lub dla wszystkich otwartych w oknie rozmowy zakładek. Wybrana opcja zostanie zapamiętana do czasu ponownego uruchomienia AQQ. Gdy funkcja ta jest aktywna, to zmianie ulegnie kolor ikony .
Przerwanie czytania
Korzystając z menu funkcji TTS możesz także w dowolnym momencie przerwać czytanie – wystarczy kliknąć ikonę (lub jeśli automatyczne czytanie jest aktywne) i wybrać opcję "Przerwij czytanie".
Czytanie tekstu na żądanie
AQQ oferuje również możliwość odczytania fragmentu tekstu lub całej wiadomości wtedy, gdy sobie tego życzysz. Jeśli w polu edycji wiadomości zaznaczysz fragment wpisanego przez siebie tekstu i naciśniesz PPM , to zobaczysz aktywną opcję "Przeczytaj". Po jej kliknięciu zaznaczony tekst zostanie przeczytany. Podobnie działa to w przypadku zaznaczenia fragmentu tekstu w oknie wiadomości i archiwum. Korzystając z menu ACK (czyli menu edycji wiadomości) i opcji "Przeczytaj" w nim się znajdującej możesz usłyszeć całą wiadomość bez konieczności zaznaczania tekstu.
Rozszerzenie funkcjonalności
Rozwinięciem funkcji znajdującej się w AQQ jest wtyczka SayAQQ autorstwa Qrix'a. We wtyczce tej, w odróżnieniu od AQQ masz możliwość wyboru syntezatora mowa, którym będą czytane wiadomości.

Jeśli posiadasz w systemie już zainstalowany np. program Expressivo czy też IVONA Reader, to możesz właśnie za jego pomocą czytać wiadomości. Z poziomu ustawień wtyczki możesz także pobrać darmowe syntezatory mowy. Kolejną ważną opcją jest syntezator Microsoft TTS. Działa na identycznej zasadzie co Google TTS z tą różnicą, że syntezator od Microsoft'u czyta znacznie lepiej w języku polskim. Jakość jednak wiąże się z ograniczeniami zatem możliwe jest, że w pewnym momencie syntezator zostanie automatycznie przerzucony na ten od Google'a. Związane jest to z ograniczeniami nałożonymi przez Microsoft co do ilości przeczytanych znaków.

Wiadomości odczytywane podczas korzystania z syntezatora mowy Microsoft TTS są wysyłane na serwer nieszyfrowanym kanałem czyli w postaci jawnej, umożliwiającej odczytanie ich osobom niepowołanym. Korzystaj z tej opcji ostrożnie.
SayAQQ posiada bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne. Możesz określić czy ma zostać odczytana cała wiadomość wraz z nickiem nadawcy czy tylko sam nick. Masz również możliwość wyboru formy czytania linków.

Poza odczytywaniem wiadomości wtyczka potrafi także czytać zmiany statusów kontaktów z Twojej listy, a nawet ich opisów wraz z określeniem limitu znaków.

Jeśli chcesz aby jakieś konkretne frazy nie były czytane to masz możliwość wykluczenia ich. Po dodaniu jakiejś frazy na listę nie będzie ona odczytywana przez wtyczkę.

W zakładce "Kontakty" masz możliwość przypisania konkretnym kontaktom różnych opcji. Pozwala to na nieczytanie wiadomości lub zmian statusu poszczególnych kontaktów jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podczas odczytywania wiadomości lub zmian statusu forma wypowiedzi jest uzależniona od płci danego kontaktu, dlatego warto ustawić w wizytówkach poszczególnych kontaktów ich płeć. Podczas dodawania konkretnych kontaktów do listy, w polu z nazwą kontaktu zobaczysz odpowiednią ikonę informującą o płci wpisanej w wizytówkę danego kontaktu. Ikona oznacza mężczyznę, natomiast ikona oznacza kobietę. Jeśli przy kontakcie zobaczysz ikonę , to oznacza, że nie ma on wybranej płci w swojej wizytówce i akcje związane z tym kontaktem będą odczytywane w standardowej formie, czyli w formie męskiej. Klikniecie tej ikony otworzy wizytówkę danego kontaktu, gdzie możesz szybko ustalić jego płeć.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 13 maj 2013. Ostatnia aktualizacja: 11 styczeń 2014.