Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

SMS
SMSy w AQQ można wysyłać do sieci Orange, T-Mobile, Plus GSM oraz innych podsieci. Aby wysłać SMSa wystarczy przejść w oknie głównym na zakładkę "SMS". Następnie należy wpisać numer odbiorcy (AQQ automatycznie dopasuje sieć, o ile to będzie możliwe), wpisać treść wiadomości oraz swój podpis.

Aby wysłać SMSa do konkretnego kontaktu otwórz menu kontekstowe kontaktu (dostępne po kliknięciu PPM na kontakt) i wybierz opcję "Wyślij SMS" lub kliknij na kontakt dwukrotnie trzymając wciśnięty Ctrl lub prawy Alt. Możesz także wysyłać SMSy bezpośrednio z okna rozmowy z menu "Wyślij plik / SMS / E-mail".

Aby móc wysyłać SMSy do konkretnych kontaktów w wizytówce danego kontaktu musi być uzupełnione pole "Tel. komórkowy".
T-Mobile
Aby skonfigurować bramkę T-Mobile wystarczy w oknie głównym programu wejść w zakładkę "SMS", z rozwijanego menu wybrać "T-mobile", a następnie wcisnąć przycisk "Konfiguracja" i wpisać swój nr telefonu oraz hasło.

Captcha
Bramka Orange oraz Plus GSM wymaga po wciśnięciu "Wyślij" wpisania kodu zabezpieczającego Catcha.

Wpisanie go jest konieczne do poprawnego wysłania SMSa. Jeśli podasz błędny kod należy spróbować ponownie dokładnie przepisując kod. można także anulować wysyłanie SMSa jeśli uznasz to za konieczne.
Archiwum SMSów
Każdy wysłany SMS zapisuje się w archiwum SMSów widocznym poniżej pola edycji SMSa. Jeśli nie chcesz, aby numer odbiorcy SMS został zapisany możesz postawić przed nim gwiazdkę (*). Wtedy odbiorca będzie widniał jako "Zastrzeżony". Zarchiwizowanego SMSa można ponownie wczytać do pola edycji poprzez dwuklik na nim lub wybranie odpowiedniej opcji z menu dostępnego pod PPM na wiadomości.

Wysłane SMSy zapisują się również w archiwum wiadomości, o ile numer telefonu jest wpisany w wizytówkę kontaktu.

Możesz wyłączyć całkowicie archiwizację SMSów przechodząc do menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Podstawowe ustawienia" >> "Konfiguruj funkcje okna rozmowy", a następnie odznaczając opcję "Archiwizuj wiadomości SMS".
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 11 styczeń 2014.