Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Konsola XML
Konsola XML pokazuje pakiety wysyłane i otrzymywane od serwera. Za jej pomocą można śledzić strumień XML co może być bardzo pomocne przy rozwiązywaniu niektórych problemów z danym serwerem. W konsoli są wymienione wszystkie nasze konta Jabber tak, że można śledzić strumień każdego z nich osobno. Oby otworzyć okno konsoli przejdź do menu "Program">> "Zaawansowane" >> "Konsola XML".
Komendy
Konsola służy również do wprowadzania zaawansowanych komend. Oto ich lista oraz opis:

set log onWłącza logowanie zdarzeń od momentu wysłania komendy do wyłączenia logowania lub komunikatora. Do zapisania pliku z logiem niezbędne jest uruchomienie AQQ z prawami administratora.
set log offWyłącza logowanie zdarzeń.
set minilog onWłącza minilogowanie zdarzeń (jeśli rozmiar pliku z logiem jest większy niż 25 KB, to jest on nadpisywany) od momentu wysłania komendy do wyłączenia logowania lub komunikatora. Do zapisania pliku z logiem niezbędne jest uruchomienie AQQ z prawami administratora.
set minilog offWyłącza minilogowanie zdarzeń.
run logOtwiera ostatnio utworzony log z logowania zdarzeń.
set developermode onWyłącza buforowanie plików aktywnej kompozycji, dodaje przycisk w oknie rozmowy wywołujący sztuczne zdarzenie systemowe (przydatne dla twórców kompozycji).
set developermode offWłącza buforowanie plików aktywnej kompozycji.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 23 sierpień 2013.