Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Zabezpieczenie profilu hasłem
Aby założyć hasło do profilu AQQ należy wybrać z menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Obsługa kont" >> "Bezpieczeństwo" i zaznaczyć "Zabezpiecz wejście do profilu hasłem" oraz podać dwukrotnie hasło.

Po skorzystaniu z tej opcji AQQ przy każdym uruchomieniu będzie wymagało podania hasła przy uruchomieniu, jeśli jednak w trakcie pracy chcemy zabezpieczyć AQQ wystarczy wybrać z menu "Program" >> "Zabezpiecz" lub klikając PPM na ikonę AQQ w zasobniku systemowym i wybierając opcję "Zabezpiecz". AQQ będzie odblokowane dopiero po podaniu hasła.

Automatyczne blokowanie profilu
Możesz także skorzystać z automatycznego blokowania naszego profilu podanym hasłem. W tym celu należy wybrać z menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Obsługa kont" >> "Zdarzenia automatyczne", następnie zaznaczamy opcję "Automatycznie zabezpiecz AQQ po okresie bezczynności" i podajemy czas po którym komunikator ma się zabezpieczyć.

Zmiana statusu przy zabezpieczaniu AQQ
Gdy zabezpieczasz komunikator to oczywistym jest, że nie ma Cie wtedy przy komputerze. Jeśli robisz to dość często to wtyczka SecureStatusChanger autorstwa WiTuS'ia pomoże Ci poinformować o tym Twoich znajomych. Wtyczka ta potrafi automatycznie przy zabezpieczaniu AQQ zmienić status kont na dowolnie wybrany lub też zmienić albo zmodyfikować Twój opis. Możesz na przykład pod swoim aktualnym opisem dodać krótką informację.

Należy pamiętać o tym, że wtyczka zmienia status oraz opis globalnie dla wszystkich konta. Oznacza to, że wszystkie Twoje konta będą miały ten sam status i opis. W opcjach dodatkowych wtyczki możesz wyłączyć zmianę statusu i opisu dla kont pochodzących z wtyczek sieciowych (np. GG). W tym miejscu możesz również ustawić dla jakich statusów wtyczka nie będzie działać oraz włączyć opcję wyłączającą wszystkie dźwięki komunikatora gdy ten jest zabezpieczony.

Autologowanie do profilu
W menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Obsługa kont" >> "Bezpieczeństwo" możesz również włączyć autologowanie do profilu. Umożliwi to automatyczne wczytanie Twojego profilu podczas uruchamiania AQQ bez konieczności wprowadzania hasła lub wyboru profilu. Należy pamiętać jednak, że będzie ono nieaktywne gdy zabezpieczymy profil hasłem.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 17 luty 2013.