Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo
Diagnostyka AQQ
Diagnostyka AQQ umożliwi Ci samodzielne rozwiązanie niektórych problemów pojawiających się podczas używania komunikatora. Mogą to być zawieszenia, wyskakujące błędy lub nieprawidłowe wyświetlanie okien. Aby zdiagnozować problem zastosuj się do poniższych wskazówek:

Kolejne kroki wykonuj w takiej kolejności, w jakiej zostały napisane.
Dokładnie przeczytaj i wykonaj poszczególne instrukcje.
Po każdym wykonanym punkcie należy sprawdzić, czy błąd nadal występuje.
Nie opuszczaj żadnego z punktów, a jeśli któregoś z nich nie możesz wykonać, to przejdź do następnego.
Krok 1 - Wyłączenie AQQ
Jeśli AQQ jest włączone - wyłącz je tak, aby ikona AQQ zniknęła z zasobnika systemowego (tray'a). Sprawdź też, czy proces AQQ.exe nie wisi na zakładce "Procesy" w Menedżerze zadań systemu Windows (kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Esc). Jeśli znajduje się on tam to zaznacz go i kliknij przycisk "Zakończ proces", a następnie potwierdź tą operację. Uruchom ponownie AQQ.
Krok 2 - Wersja
Upewnij się, że używasz najnowszej dostępnej wersji AQQ. W tym celu otwórz okno aktualizacji przechodząc do menu "Program" >> "Pomoc" >> "Sprawdź aktualizacje". Jeśli otrzymasz komunikat o posiadaniu najnowszej wersji AQQ, przejdź do punktu 3 diagnostyki. W przeciwnym razie zaznacz na liście dostępnych aktualizacji najnowszą wersję AQQ, a następnie kliknij przycisk "Zainstaluj wybrane aktualizacje". Po pobraniu aktualizacji program wyświetli komunikat, w którym poprosi Cie o restart - potwierdź tę akcję.

Aktualizacje AQQ do nowszych wersji są bardzo ważne i należy je wykonywać na bieżąco. Nowe wersje mają większą funkcjonalność i zawierają poprawki wielu błędów występujących w poprzednich wersjach. Przeprowadzona według powyższej wskazówki aktualizacja jest całkowicie bezpieczna i nie usuwa żadnych ustawień, archiwum, ani innych danych.
Krok 3 - Przywrócenie warunków domyślnych
Uruchom AQQ, jeśli jest wyłączone. Przejdź do listy wtyczek, która znajduje się w menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Rozszerzenia" >> "Wtyczki", a następnie dezaktywuj (PPM na wtyczkę >> "Wyłącz") wszystkie wtyczki oprócz standardowych, instalowanych razem z AQQ, czyli AQQ SMS, Contact oraz GG Network.

Ponadto jeśli masz w AQQ ustawioną inną kompozycję niż Standard lub ProStandard, to sprawdź czy problem występuje również na jednej z tych dwóch kompozycji. Aby to zrobić przejdź do menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Wygląd" >> "Kompozycje wizualne" i wybierz odpowiednią z listy dostępnej po lewej stronie okna.
Krok 4 - Reinstalacja AQQ
Wyłącz AQQ, jeśli jest włączone. Wejdź do Panelu sterowania systemu Windows (menu "Start" >> "Panel sterowania") i uruchom pozycję Dodaj lub usuń programy (dla Windows XP/2003) lub Programy i funkcje (dla Windows Vista/7/8). Kiedy lista zainstalowanych programów zapełni się, odszukaj na niej pozycję "AQQ" i zaznacz ją klikając na nią lewym przyciskiem myszy. Następnie naciśnij przycisk "Zmień/Usuń" (w Windows XP/2003) lub "Odinstaluj" (w Windows Vista/7/8). Kreator odinstalowania programu przeprowadzi Cie przez kolejne kroki usuwania AQQ z dysku. Kiedy zostanie wyświetlone pytanie o zgodę na usunięcie prywatnych danych profilu, kliknij "Nie", dzięki czemu wszystkie Twoje dane zostaną zachowane.

Po zakończeniu odinstalowywania AQQ pobierz najnowszą, stabilną wersję dostępną tutaj (wersja 32-bitowa). Następnie uruchom pobrany instalator i zainstaluj AQQ.

Ten sposób przeinstalowania AQQ jest całkowicie bezpieczny i nie usuwa żadnych Twoich danych, takich jak ustawienia, czy archiwum.
Krok 5 - Przywrócenie domyślnych ustawień systemu
Jeśli Twój system był modyfikowany graficznie, np. programami do zmiany wyglądu, to przywróć domyślną kompozycję i oryginalne ustawienia systemu. AQQ może źle działać na modyfikowanym w ten sposób systemie.
Krok 6 - Aktualizacja Internet Explorer'a
Aby AQQ mogło prawidłowo działać wymagana jest zainstalowana w systemie przeglądarka Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej. Aby sprawdzić jaką posiadasz aktualnie zainstalowaną wersję Internet Explorer'a możesz:

Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer, a następnie przejść do menu "Pomoc" >> "Internet Explorer – informacje".
Przejść do menu "Start" >> "Wszystkie programy" (lub "Programy") >> "Akcesoria" >> "Narzędzia systemowe" >> "Informacje o systemie". Następnie w otwartym oknie rozwiń z listy po lewej gałąź "Ustawienia internetowe" >> "Internet Explorer" i kliknij na "Podsumowanie". Zainstalowana wersja przeglądarki Internet Explorer będzie widoczna po prawej stronie.

Nie jesteśmy w stanie wykryć Twojej wersji systemu Windows. Dowiedz się jaki posiadasz system a następnie skorzystaj z tabeli dostępnej po kliknięciu w link, który znajduje się poniżej.

Pamiętaj, że wykrywanie systemu odnosi się jedynie do systemu Windows i może okazać się czasami błędne. Jeśli uważasz, że posiadasz inny system operacyjny niż ten, który został przez nas wykryty kliknij tutaj w celu uzyskania dostępu do pełnej listy systemów wraz z odpowiadającymi im wersjami Internet Explorer'a.
Zalecamy instalację możliwie jak najnowszej wersji tej przeglądarki dostępnej na Twój system operacyjny. AQQ będzie działać poprawnie na przeglądarce Internet Explorer 8 jednak instalacja jej nowszych odsłon może przyśpieszyć działanie AQQ. Przed instalacją zaleca się wyłączenie wszystkich działających programów, w tym AQQ. Instalacja Internet Explorer'a nie sprawdza legalności systemu.

Komunikator AQQ opiera się na komponentach systemowych i korzysta z silnika przeglądarki Internet Explorer, stąd niezbędne jest posiadanie co najmniej wersji 8 tej przeglądarki. Wystarczy sama jej obecność w systemie, nie musi być ona ustawiona jako przeglądarka domyślna - oznacza to, że możesz korzystać z jakiejkolwiek innej aplikacji do przeglądania Internetu. Zalecane jest również instalowanie wszelkich dostępnych aktualizacji systemu Windows, zwłaszcza Service Pack'ów i najnowszych aktualizacji z Windows Update.
Krok 7 - Reset ustawień Internet Explorer'a
Wyłącz AQQ, jeśli jest włączone. Czasami może okazać się konieczne przywrócenie ustawień domyślnych przeglądarki Internet Explorer. Aby to zrobić uruchom tą przeglądarke a następnie przejdź do menu "Narzędzia" >> "Opcje internetowe" (dostępne również z poziomu Panelu sterowania). W oknie "Opcje internetowe" przejdź na zakładkę "Zaawansowane". Następnie kliknij na przycisk "Resetuj..." i potwierdź chęć zresetowania ustawień Internet Eexplorer'a do wartości domyślnych.

Warto przywrócić domyślne ustawienia Internet Explorer'a, ponieważ jego nietypowe ustawienia mogą źle wpływać na pracę AQQ.
Krok 8 - Sprawdzenie systemu pod względem szkodliwego oprogramowania
Błędy w AQQ mogą być również spowodowane zarażeniem systemu przez szkodliwe oprogramowanie. Warto zaopatrzyć się w dobry program antywirusowy ,oraz dokładnie przeskanować lokalne dyski twarde programem antywirusowym i antyspyware. Jeśli program wykryje jakieś szkodniki to powinny one zostać usunięte.

Zmiany w systemie powodowane przez szkodliwe oprogramowanie mogą źle wpływać na pracę AQQ
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 14 styczeń 2013. Ostatnia aktualizacja: 15 kwiecień 2014.