Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Zasady zgłaszania błędów
Błędy komunikatora należy zgłaszać w Bugliście AQQ. Zgłoszenia można oczywiście komentować pisząc zwykłe posty. Zgłoszenie powinno zawierać:

Dokładny opis błędu wraz z opisem jego wywołania.
W miarę możliwości screen lub film wideo prezentujące błąd.
W razie potrzeby log lub zapis z Konsoli XML - jako link do wklejki w serwisie wklej.org.
Informacje o wersji systemu operacyjnego Windows wraz z dodatkiem Service Pack (np. Windows XP SP3, Windows 7 SP1 itd.), wersji przeglądarki Internet Explorer.
Informacje o używanych wtyczkach oraz ustawionej kompozycji.

W Bugliście nie zgłaszamy propozycji ani pytań związanych z obsługą programu - służą temu odpowiednie działy na forum.
Zgłaszanie błędów
Zgłaszając błąd dotyczący komunikatora AQQ na Bugliście AQQ, należy pamiętać o tym, aby zgłoszenie miało odpowiednią formę. Jest to niezbędne do zdiagnozowania przyczyny błędu i szybkiej eliminacji problemu.

Przed napisaniem nowego zgłoszenia należy upewnić się, czy podobny problem nie został już zgłoszony wcześniej. W tym celu należy użyć wyszukiwarki dostępnej z poziomu Buglisty AQQ.
Tworzenie nowego zgłoszenia
Aby napisać nowe zgłoszenie, należy kliknąć w przycisk "Napisz nowe zgłoszenie", znajdujący się po prawej stronie. Pamiętaj, że w jednym zgłoszeniu zgłasza się tylko i wyłącznie jeden błąd. W otwartym formularzu zgłoszenia błędu należy wypełnić następujące pola:

Tytuł zgłoszenia - powinien w paru słowach streszczać treść zgłoszenia, nie należy stosować skrótów, czy też zbyt ogólnych tytułów takich jak "Błąd AQQ".
Wersja - z listy należy wybrać numer używanej wersji AQQ, w której występuje opisywany problem.
Pole edycji treści zgłoszenia - w tym miejscu należy dokładnie opisać zgłaszany błąd, opis powinien być w miarę możliwość bardzo szczegółowy. Niezbędne jest podanie okoliczności, jakie towarzyszyły pojawieniu się błędu komunikatora (np. zmiana statusu, otwarcie okna rozmowy itp) oraz wszelkich wymaganych informacji podanych wyżej.

Należy pamiętać, że często błędy są uzależnione od danej kompozycji bądź wtyczki, dlatego też powinno się sprawdzić, czy błąd występuje na kompozycji Standard z włączonymi tylko i wyłącznie domyślnymi wtyczkami.
Po wypełnieniu wszystkich powyższych kroków, należy kliknąć w przycisk "Napisz nowe zgłoszenie". Zgłaszając błąd należy pamiętać o obserwacji zgłoszenia. Bardzo często zachodzi konieczność uzupełnienia zgłoszenia o nowe informacje, czy też potwierdzenie naprawy.
Niezbędne informacje dołączane do zgłoszeń
W niektórych przypadkach niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia, poza opisem wywołania błędu, dodatkowych informacji. Z powodu objętości zaleca się korzystanie z serwisu wklej.org.
Zapis z Konsoli XML
Zapis z Konsoli XML pozwala zdiagnozować przyczynę błędu związanego z działaniem serwera Jabber/XMPP. Znajdują się w nim wszystkie pakiety wychodzące jak i przychodzące między serwerem Jabber/XMPP a komunikatorem. Sposób uzyskania takiego logu wygląda następująco:

Przejdź do menu "Program" >> "Zaawansowane" >> "Konsola XML".
Odznacz opcję "Wyłącz podgląd strumienia XML".
Nie zamykając okna Konsoli XML, połącz się z siecią Jabber/XMPP i wykonaj czynności wywołujące zgłaszany problem.
Całą zawartość konsoli skopiuj, zaznaczając uprzednio tekst za pomocą kursora myszy lub skrótem klawiaturowym Ctrl+A, wciskając następnie kombinację klawiszy Ctrl+C.
Skopiowaną do schowka zawartość konsoli wklej na stronę wklej.org i umieść w treści zgłoszenia link do wklejki (adres URL skopiowany z pasku adresu przeglądarki po wklejeniu logu i kliknięciu przycisku "Wklej").
Log z logowania zdarzeń
Log z logowania zdarzeń zawiera wszystkie operacje wykonywane przez komunikator. Log zapisuje się do pliku "Log.txt", który znajduje się w katalogu zawierającym profile AQQ. Należy pamiętać, że zawartość tego pliku nie ulega nadpisywaniu, tylko nowe wpisy dołączane są do już istniejących, dlatego zaleca się co pewien czas usuwanie jego zawartości. W zależności o tego, w którym moemencie działania AQQ wystąpi błąd trzeba zastosować inną metodę uruchomienia logowania:

Jeśli problem występuje w trakcie pracy komunikatora, to wykonaj następujące czynności:
Przejdź do menu "Program" >> "Zaawansowane" >> "Konsola XML".
Odznacz opcję "Wyłącz podgląd strumienia XML".
W polu tekstowym konsoli wpisz komendę set log on, następnie kliknij w przycisk "Wyślij" (okno Konsoli XML po tej czynności można zamknąć).
W kolejnym kroku wywołaj błąd, którego zapis ma znaleźć się w logu. Jeżeli w wyniku błędu, komunikator ulegnie zawieszeniu to należy wyłączyć go za pomocą Menedżera zadań Windows (otwiera się go wciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc).
Następnie należy zlokalizować plik "Log.txt" na dysku. Jego lokalizacja jest różna w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, nie możemy jednak wykryć wersji Twojego systemu Windows. W systemie Windows XP ścieżka do folderu z profilami wygląda tak: C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\MyPortal\AQQ Folder\Profiles, natomiast w systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 ścieżka ta wygląda tak: C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Local\MyPortal\AQQ Folder\Profiles.
W kolejnym kroku otwórz plik "Log.txt" (np. systemowym Notatnikiem), w którym znajduje się zapis logowania zdarzeń. Jeżeli zlokalizowanie pliku "Log.txt" sprawia trudności, zawsze możesz otworzyć go wpisując w Konsoli XML komendę run log i klikając przycisk "Wyślij" lub też skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+F2.
Całą zawartość pliku skopiuj, zaznaczając uprzednio tekst za pomocą kursora myszy lub skrótem klawiaturowym Ctrl+A, następnie wciskając kombinację klawiszy Ctrl+C.
Skopiowaną do schowka zawartość loga wklej na stronę wklej.org i umieść w treści zgłoszenia link do wklejki (adres URL skopiowany z pasku adresu przeglądarki po wklejeniu logu i kliknięciu przycisku "Wklej").

Jeśli problem występuje w trakcie uruchamiania komunikatora, a system nadzorowania wadliwych wtyczek nie wykrył żadnej błędnie działającej wtyczki, to wykonaj następujące czynności:
Przejdź do menu "Start" >> "Uruchom..." lub wciśnij kombinację klawiszy Windows+R.
W nowo otwartym oknie wpisz ścieżkę do pliku rozruchowego AQQ, dopisując dodatkowo parametr -log. Ścieżka ta powinna wyglądać następująco (o ile katalog instalacji AQQ nie został zmieniony): "C:\Program Files\MyPortal\AQQ\AQQ.exe" -log. Po wpisaniu ścieżki kliknij przycisk "OK", aby uruchomić AQQ.
Po wywołaniu błędu wyłącz komunikator. Jeżeli w wyniku błędu, komunikator ulegnie zawieszeniu, to należy wyłączyć go za pomocą Menedżera zadań Windows (otwiera się go wciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+Esc).
Następnie należy zlokalizować plik "Log.txt" na dysku. Jego lokalizacja jest różna w zależności od posiadanego systemu operacyjnego, nie możemy jednak wykryć wersji Twojego systemu Windows. W systemie Windows XP ścieżka do folderu z profilami wygląda tak: C:\Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\MyPortal\AQQ Folder\Profiles, natomiast w systemie Windows Vista, Windows 7 i Windows 8 ścieżka ta wygląda tak: C:\Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Local\MyPortal\AQQ Folder\Profiles.
W kolejnym kroku otwórz plik "Log.txt" (np. systemowym Notatnikiem), w którym znajduje się zapis logowania zdarzeń. Jeżeli zlokalizowanie pliku "Log.txt" sprawia trudności, zawsze możesz otworzyć go wpisując w Konsoli XML komendę run log i klikając przycisk "Wyślij" lub też skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+F2.
Całą zawartość pliku skopiuj, zaznaczając uprzednio tekst za pomocą kursora myszy lub skrótem klawiaturowym Ctrl+A, wciskając kombinację klawiszy Ctrl+C.
Skopiowaną do schowka zawartość loga wklej na stronę wklej.org i umieść w treści zgłoszenia link do wklejki (adres URL skopiowany z pasku adresu przeglądarki po wklejeniu logu i kliknięciu przycisku "Wklej").
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 23 sierpień 2013. Ostatnia aktualizacja: brak.