Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Zarządzanie dźwiękami
Domyślnie dźwięki w AQQ są włączone, możesz jednak je wyłączyć. W menu "Program" >> "Ustawienia" >> "Media" >> "Dźwięki" znajduje się opcja "Wyłącz wszystkie dźwięki", która całkowicie wyciszy dźwięki w komunikatorze. Pod nią znajduje się opcja "Wyłącz dźwięki kompozycji", która wyciszy tylko dźwięki akcji okna. Możesz także wyciszyć tylko konkretne dźwięki klikając na nich dwukrotnie LPM .

Dodatkowo większość kompozycji posiada w oknie głównym przycisk do włączania/wyłączania wszystkich dźwięków, który najczęściej umiejscowiony jest na pasku ikon sieciowych na dole okna.
Artykuł dodał: Deadmaster, dnia: 15 wrzesień 2012. Ostatnia aktualizacja: 17 luty 2013.