Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Regulamin sprzedaży - prowadzonych w ramach aplikacji AQQ
Poniższy regulamin określa warunki sprzedaży dostępu do płatnych funkcji komunikatora AQQ.
Strony umowy
Świadczący usługi "MyPortal", zwany dalej "Usługodawcą" z siedzibą główną znajdującą się w Bydgoszczy, na ulicy Brzozowej 31/65. Wpisany do CEiDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki - Regon: 093080400 / NIP: 953-234-51-70. Kontakt mailowy pod adresem dzpoczta@gmail.com. Korzystający z usługi: osoby fizyczne lub firmy albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwani dalej "Nabywcą usługi".
Rodzaj i zakres świadczonych usług
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na rzecz Nabywców, polegających na odpłatnym lub nieodpłatnym dostępie do możliwości wysyłania i odbierania różnorakich wiadomości tekstowych czy multimedialnych za pośrednictwem aplikacji desktopowej tj. komunikatora AQQ.
Zamawianie usługi
Usługi są oferowane za pośrednictwem mechanizmów dostępnych w aplikacji AQQ. Mogą to być przelewy, płatności SMS, PayPal lub karty kredytowe. Po wybraniu metody płatności Nabywca uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności aplikacji AQQ. Dostęp do tych funkcjonalności nie jest stały lecz czasowy i zależny od zapłaconej kwoty. Zależności cenowe są przedstawione Nabywcy przy dokonywaniu płatności w aplikacji AQQ.
Aktywacja
W zależności od wybranej metody płatności - konto administracyjne użytkownika w komunikatorze AQQ zostanie doładowane po wprowadzeniu otrzymanego przez Nabywce kodu (płatności przelewem, kartą kredytową, płatne SMS-y) lub automatycznie bez zbędnej zwłoki (PayPal).
Zawarcie umowy
Zawarcie umowy następuje z chwilą dokonania płatności i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Płatność
Rozliczenia transakcji kartą kredytową, płatnymi SMS-ami oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
Reklamacje
Reklamacje Nabywca może wysłać za pomocą formularza kontaktowego pod adresem http://mp.org.pl/?mode=contact wypełniając wszystkie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji pola formularza. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z AQQ; za problemy w funkcjonowaniu AQQ, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy następuje w momencie wygaśnięcia zakupionej na określony czas licencji programu lub usunięciu przez Nabywce swojego konta administracyjnego w komunikatorze AQQ. Usługodawca może zaprzestać również świadczenia usług, w tym usunąć Konto Nabywcy bez ostrzeżenia, jeśli: AQQ wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich / Usługodawcy; AQQ wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo zasadami Netykiety;
Ostatnia aktualizacja: 24 grudnia 2015.