Kompendium wiedzy o AQQ

Opis

Logo

Polityka prywatności AQQ
Z AQQ można korzystać w różny sposób, np. wyszukując i udostępniając informacje, komunikując się z innymi osobami, czy tworząc nowe treści. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników (np. podczas tworzenia kont) jesteśmy w stanie oferować dostęp do różnorakich serwisów społecznościowych oraz sieci komunikacyjnych. Cały czas udoskonalamy te usługi – dajemy dostęp do kolejnych serwisów, czy rozszerzamy obsługę AQQ o kolejne sieci. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.

W Polityce prywatności AQQ opisano:

Rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie.
Sposoby wykorzystania tych informacji.
Oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

Jej treść została znacznie uproszczona, jednak w przypadku nieznajomości takich kluczowych terminów, jak adres IP, połączenie peer-to-peer, czy sieć komunikacyjna, warto najpierw przeczytać ich definicje. Prywatność użytkowników jest dla AQQ ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami pod adresem (mp.org.pl).
Gromadzone informacje
Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy różnorodne informacje – od informacji podstawowych, takich jak określenie, jakim językiem posługuje się użytkownik, aż po te bardziej złożone, np. hasła i loginy do różnych skonfigurowanych w AQQ sieci komunikacyjnych. Dane gromadzimy na dwa sposoby:

Informacje podawane przez użytkownika – przykładowo wiele naszych usług wymaga założenia lub skonfigurowania kont. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, czy hasło. Cześć z tych danych może zostać również upubliczniona w niektórych sieciach komunikacyjnych w celu łatwego znalezienia użytkownika przez inne osoby. Mowa tutaj o publicznych profilach użytkownika zawierających m.in. jego imię i nazwisko oraz zdjęcie.
Informacje uzyskiwane podczas korzystania z AQQ – możemy zbierać pewne dane w trakcie korzystania z AQQ. Są to między innymi: Adres IP - AQQ może przechowywać aktualny adres IP komputera na którym jest zainstalowany. Jest to newralgiczna informacja przydatna np. podczas nawiązywania połączeń peer-to-peer. W trakcie tego typu połączeń, adres IP może zostać przekazany również osobie z którą nawiązywane jest tego typu połączenie.
Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji
AQQ wykorzystuje wszystkie zgromadzone dane w celu umożliwienia połączeń z różnymi sieciami komunikacyjnymi oraz serwisami społecznościowymi. Niektóre dane, które użytkownik umieści w swoich publicznych profilach (imię, nazwisko, e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników, aby mogli oni łatwo zlokalizować jego profil.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać się z propagowania danych publicznych i usunąć wszelkie dane, które są w profilach publicznych umieszczane. Czy to przy pomocy AQQ, lub też przy pomocy serwisu społecznościowego na którym takie dane są zawarte.

AQQ przetwarza dane osobowe na serwerach w wielu krajach na całym świecie. Może się to odbywać poza krajem zamieszkania użytkownika.
Informacje udostępniane przez AQQ
Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy "My Portal", jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

Użytkownik wyraził zgodę - udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy "My Portal", jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek poufnych danych osobowych wymaga uzyskania pozwolenia użytkownika.
Użytkownik sam umieszcza dane - użytkownik sam zamieszcza dane osobowe w swoich profilach publicznych, które mogą przynależeć do serwisów i sieci komunikacyjnych pochodzących spoza firmy "My Portal".
Bezpieczeństwo informacji
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę AQQ i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu AQQ. W szczególności:

W wielu naszych usługach stosujemy szyfrowanie SSL. W wielu przypadkach AQQ nie przechowuje haseł w czystej postaci. Są to zazwyczaj jedynie wygenerowane hash-e, bądź przechowywane hasła w postaci zaszyfrowanej.
Zmiany
Polityka prywatności AQQ może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).
Administrator danych osobowych
My Portal - Daniel Zaborowski
Brzozowa 31/65 Bydgoszcz
Regon: 093080400
Firma wpisana jest do CEiDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2014.